mil14 

 

Дорогие друзья!

Школа 204 была первой школой в Петербурге, в которой началось преподавание финского языка как иностранного.

Финский язык был всегда на особом положении в школе и когда открывались первые классы в 1989 году, и когда начал работать первый Русско-финский лицей в 1995-1999 г.г., и когда школа участвовала в крупном академическом исследовании «Язык и образование в межкультурном взаимодействии» в 1996-2002 г.г. И даже в непростые для школы нулевые годы удавалось сохранить «финскую» линию в сотрудничестве с РГПУ им.А.И.Герцена и стать центром поддержки изучения русского языка как иностранного для финских учащихся.

Гарантом такого постоянства был всегда особенный статус школы как школы-побратима города Турку.

Читать далее...

 

Hyvät ystävät!

Suomen kielen opetus aloitettiin koulussa 204 vuonna 1989. Vuonna 1986 Suomi-Neuvostoliitto-seuralla oli Naapuri tutuksi – ohjelma, jonka puitteissa suomalaisilla oppilailla oli mahdollisuus päästä käymään eri puolilla Neuvostoliittoa tapaamassa venäläisiä ikätovereitaan.

Toimin tuohon aikaan Neuvostoliitto-Suomi-seuran Leningradin osaston sihteerinä ja tehtävänäni oli järjestää ystävyysiltoja ja koulutapaamisia suomalaisille ja venäläisille oppilaille. Mutta ilmeni, että oppilaat eivät pystyneet kommunikoimaan keskenään, koska heiltä puuttui yhteinen kieli. Silloin heräsi ajatus suomen kielen opetukseen erikoistuvan koulun perustamisesta Leningradiin. Tuolloin ystävyyskoulutoiminta venäläisten ja suomalaisten koulujen välillä oli jo alkanut. Siihen osallistui kolme leningradilaista ja kolme turkulaista koulua.

Jatkuu...

 

 

Smolianinova NI
Надежда Игоревна Смолянинова,
исполняющий обязанности
директора школы